Photo by Vince Fleming on Unsplash

Een gezonde leefstijl is best een uitdaging. Snacken, net teveel alcohol drinken of avonden bankhangen is voor velen verleidelijk. Door de jaren sluipen sommige gewoonten erin die best hardnekkig blijken te zijn. Om nieuwe gezonde gewoonten aan te leren is gedragsverandering nodig. En om gedrag te veranderen is inzicht nodig in de factoren die gedrag beïnvloeden. Wist je dat al deze factoren op hun beurt weer worden beïnvloed door zintuiglijke waarnemingen? Ze kunnen namelijk het referentiekader vergroten of verkleinen. Wanneer je je bewust bent van dit samenspel krijg je een beter beeld van jouw innerlijke drijfveren om je gedrag te veranderen. Lees hier alles over in deze blog.

WAT BEPAALT JOUW GEDRAG?

Er zijn verschillende factoren die leefstijl gedrag positief of negatief kunnen beïnvloeden:

№1. jouw persoonskenmerken;

№2. jouw ervaringen die je hebt opgedaan;

№3. jouw sociale, culturele en religieuze achtergrond;

№4. jouw directe omgeving.

DE VIER FACTOREN DIE GEDRAG BEPALEN

№1. PERSOONSKENMERKEN

EIGEN ‘AARDIGHEDEN’

Jouw persoonlijkheid is bepalend voor je gedrag. Jouw persoonlijkheid bestaat onder andere uit jouw temperament, je houding, emoties, intelligentie, intenties en je zelfbeeld. Wanneer je gelooft dat je dingen kunt aanleren, je van fouten kunt leren, je zelf verantwoordelijk bent om te zoeken naar oplossingen en positief bent ingesteld, zul je gemakkelijker nieuwe leefstijlgewoonten aanleren.

Jouw persoonlijkheid bepaalt ook jouw voorkeur voor zintuiglijke waarnemingen. Sommige mensen houden van schoonheid (oogstrelend). Andere mensen worden juist getriggerd door geur en smaak. Het effect van de zintuiglijke informatie is voor de ene persoon dus heel verschillend dan voor de ander.

Als je weet wat jouw zintuiglijke voorkeur is, dan kan dit een aanknopingspunt vormen voor wat je motiveert om bewust bezig te zijn met een gezonde leefstijl. Jouw zintuigvoorkeur kun je dan gaan inzetten als een handig hulpmiddel. Mocht jouw voorkeurszintuig je gehoor zijn, dan zou je muziek in kunnen zetten om beter te slapen, lees hier meer over in deze blog beter slapen door rustgevende geluiden.

№2. ERVARINGEN

Ervaringen bepalen je gedrag

Photo by  Ashley Batz on Unsplash

VERRUIM JE BLIK

Waarnemingen leiden tot ervaringen die in ons hoofd worden opgeslagen. Hoe meer je waarneemt hoe meer ervaring je op doet. We kunnen onze bril, gekleurd door ervaringen niet afzetten. Hoe meer nieuwe ervaringen je opdoet hoe beter je gaat waarnemen.

Wanneer je beter waarneemt, hoe meer je ziet, ruikt, hoort en voelt en hoe rijker de ervaring zal zijn. Door meer ervaringen verruim je je blik en inlevingsvermogen. Het is dan wel van belang dat je je openstelt, dat je een open geest hebt. Als je dit niet hebt kunnen meer ervaringen ook negatief werken. Dat kan doordat je die verschillende ervaringen maar vanuit één gezichtspunt interpreteert. Je bestaande opvattingen worden dan alleen maar bevestigd en je komt dan ook niet verder.

Wanneer je je blik verruimt zul je allerlei nieuwe ideeën opdoen om positieve leefstijlgewoonten aan te leren of te veranderen.

№3. ACHTERGROND

Je achtergrond bepaalt je gedrag

Photo by Steve Johnson on Unsplash

UNIEKE LEEFWERELD

Jouw unieke zintuiglijke waarneming vindt plaats vanuit een individueel kader. Hierbij is jouw sociale, culturele en religieuze achtergrond van belang. Hoe ziet jouw gezinssituatie eruit? In welke buurt woon je? Wie zijn jouw vrienden of collega’s? Wat zijn jouw waarden en normen? Jouw unieke leefwereld wordt gevormd vanuit dit referentiekader.

Vanuit jouw referentiekader maak je leefstijlkeuzes. Wist je bijvoorbeeld dat uit onderzoek is gebleken dat er een positief verband is tussen religieuze / spirituele overtuiging en fysiek en mentaal welbevinden? Dit heeft onder andere te maken met leefstijlgedrag. 

Je kunt jouw referentiekader aanpassen. Door te reizen en over grenzen heen te kijken stellen nieuwe waarnemingen je in staat om jouw referentiekader te verruimen. Dat is weer van invloed op je leefstijlgedrag.

№4. OMGEVING

Omgeving bepaalt je gedrag

OOST WEST THUIS BEST

Je omgeving is meer dan alleen de ruimte waarin je je bevindt. Deze bestaat ook uit de mensen om je heen, de sfeer, de verlichting, kleuren en geuren.

Van nature verblijft de mens het liefst in een veilige omgeving; een plek waar we ons geborgen voelen. De reden dat jij je thuis het fijnst voelt komt doordat het een bekende omgeving is waar jij voor een groot deel bepaalt hoe de sfeer en omstandigheden zijn. Jij hebt directe invloed om de ideale omstandigheden te creëren voor jouw eigen (gezonde) woonomgeving.

Op andere delen van jouw omgeving kun je niet altijd invloed uitoefenen. Denk hierbij aan je werkomgeving, openbare ruimtes etc. Ook de mensen om je heen, zoals je gezin/partner of collega’s op je werk bepalen voor een groot deel hoe de omgeving er uitziet, hoe deze aanvoelt en vooral ook hoe de sfeer is. Soms kan de omgevingssfeer door een enkele wijziging volledig veranderen. Mensen beïnvloeden bewust of onbewust elkaar en zijn van invloed op ons gedrag. Dit vergt van jou aanpassingsvermogen.

innerlijke drijfveren jouw motieven

Jouw Innerlijke

DRIJFVEREN

Wanneer je reflecteert op je eigen persoonlijkheid, ervaringen, achtergrond en omgeving zullen ook jouw innerlijke drijfveren aan het licht komen. Drijfveren zijn de motieven die je aanzetten tot actie. Deze drijfveren kun je herleiden tot twee soorten: externe motieven waarvan de bron buiten jezelf ligt en interne motieven waarvan de bron in jezelf ligt.

DRIJFVEREN: EXTERNE EN INTERNE MOTIEVEN

1

Externe motieven

zijn in te delen in drie categorieën: geld, macht en status; de buitenkant. Ze kunnen weliswaar bijdragen aan je levensgevoel maar zijn slechts van tijdelijke aard.

Interne motieven

zijn te herleiden tot één categorie, te weten voldoening: ik doe dit omdat ik het leuk vind, omdat ik daar gelukkig van word, omdat het gezond voor mij is.

Het is duidelijk dat voldoening in wat je doet bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Hiermee geef je je leven inhoud en betekenis en neemt je welbevinden toe. Welbevinden staat voor de mate waarin je je lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Kortom je zit goed in je vel! Je hebt het vermogen je eigen verhaal te schrijven…

Hoe jij praktisch inhoud geeft aan jouw leefstijl is aan jou en vraagt om een actieve levenshouding. Jij maakt de keuzes vanuit jezelf en je bent daarbij bewust van de consequenties van jouw keuzes.

Gedragsverandering begint met inzicht in jezelf. Vanuit welke innerlijke drijfveren ga jij keuzes maken? Durf jij afscheid te nemen van je oude gewoonten, moeilijke momenten te overwinnen en patronen te doorbreken? Mocht je hierbij een helpen hand willen? Onze SENSE COACHES staan voor je klaar om samen andere keuzes te gaan maken voor een gezonde leefstijl.

Gedrag en gezonde leefstijl SenseStory

“Gedrag is wat een mens doet, niet wat hij denkt, voelt of gelooft” – Emily Dickinson, dichteres

Alles over gedrag en jouw innerlijke drijfveren

Photo by Noah Buscher on Unsplash

Beeld: zelf samengesteld beeld met foto’s van Unsplash
Tekst geschreven door Joep Moolenburgh & Yvonne Krabbe

Boeken Lees tip

Meer Leefstijl

BETER LUISTEREN ZO DOE JE DAT

BETER LUISTEREN ZO DOE JE DAT

Iedereen wil gehoord worden maar een goed luisterend oor bieden is best een uitdaging, omdat het meer inhoudt dan alleen het horen van woorden. Wil jij een echte luistervink en een fijne gesprekspartner worden? Met deze tips verbeter jij je luistervaardigheid.

Lees meer
TAST NAAR KNUFFELBARE MATERIALEN MAAKT GEZONDER

TAST NAAR KNUFFELBARE MATERIALEN MAAKT GEZONDER

Hoe belangrijk zijn aanraking en zachte materialen voor jou? We hebben ze nodig om te overleven en ze geven troost en veiligheid! Lees in deze blog hoe je je ‘contactcomfort’ kunt verhogen. En bekijk de fijnste producten op rij om je te verzachten en te verwarmen.

Lees meer
INZICHT IN JOUW BIORITME DOOR DE ORGAANKLOK

INZICHT IN JOUW BIORITME DOOR DE ORGAANKLOK

​Wat levert het je op om je dagelijkse pieken en dips te benutten en welke invloed heeft de zomer- en wintertijd op onze interne klok? Luister hierbij naar naar de wijze woorden uit het oosten over de werking van de energetische klok oftewel jouw innerlijk uurwerk.

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!