Maak van je goede voornemens gezonde leefstijl gewoonten. Maar hoe doe je dat? Goede voornemens – de term zegt het al – heeft betrekking op iets goeds, iets wat goed is voor jezelf. De oude Grieken gebruikten hiervoor het begrip Phronèsis, het streven naar het goede voor jezelf en in je verhouding tot de ander. Dat streven naar het goede gaat niet vanzelf, maar moet actief worden nagestreefd. Het goede is niet altijd hetzelfde als fijn. In het streven naar het goede vormde de deugd van matigheid een belangrijke voorwaarde evenals rechtvaardigheid. Samen met de deugden moed en wijsheid vormde deze vier de kardinale (= spil) deugden. In de oud-griekse samenleving vormde het streven naar het goede een centraal element.

“De vier kardinale deugden zijn Prudentia (wijsheid) Iustitia (rechtvaardigheid) Fortitudo (moed) Temperantia (deugd van matigheid) deze werden hoog gewaardeerd door filosofen uit de oudheid.”

Goede voornemens komen niet uit de lucht vallen

In onze moderne samenleving is dit veelal niet het geval. Hierop lijkt één uitzondering te bestaan, te weten het aanbreken van het nieuwe jaar. Voor velen is dat de aanleiding om voor zichzelf goede voornemens te formuleren. Dat soort voornemens zijn meestal niet groots en meeslepend, maar ze komen ook niet uit de lucht vallen. Aan al die goede voornemens zit een haakje naar het leven dat we leiden en waarvan we vinden dat het wel wat beter kan. Het feit dat we dergelijke voornemens hebben geeft aan dat we hebben nagedacht over ons leven en over wat daarin beter kan. Het nieuwe jaar is zo’n moment om zaken aan te pakken!
Veel mensen beginnen dan ook voortvarend hun goede voornemens inhoud te geven. Maar na verloop van tijd neemt bij de meesten de animo af om door te zetten en sterft het goede voornemen een stille dood. Soms zijn het de omstandigheden die ertoe leiden dat een voornemen sneuvelt. ‘Ik wilde dit jaar echt voor mijzelf beginnen maar met deze corona crisis ben ik kansloos’. Soms zijn de doelen te hoog gegrepen en blijft een snel succes uit en verdampt de motivatie om door te gaan. Soms is het voornemen onvoldoende doordacht en word je geconfronteerd met onvoorziene obstakels waardoor je stopt. Degenen die wel slagen in het realiseren van hun goede voornemens zijn blij en zien vaak mogelijkheden om ook andere aspecten van hun leven te veranderen. Het is dus blijkbaar de moeite waard om goede voornemens dus echt te realiseren. We willen je daarbij helpen.

Maak van je goede voornemens gezonde leefstijl gewoonten in 4 stappen:

Stap 1 Definieer een SMART doel

Denk goed na over wat je zou willen veranderen. Dat mag best iets kleins zijn als er maar een haakje is met iets groters, iets wat je echt dwarszit. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga elke morgen een kwartiertje wandelen.’ Als opmaat naar meer bewegen en een gezondere levensstijl. Probeer ook de consequenties te overzien en pas zo nodig je voornemen aan. ‘Hoe ga ik dat regelen als ik elke morgen om 07.00 uur naar mijn werk moet? Ga ik dan eerder opstaan, of zal ik ’s avonds een ommetje maken?’ Denk ook eens na over waarom eerdere goede voornemens tot niets hebben geleid. Waaraan lag dat? Wat is er veranderd dat het mij dit jaar wel gaat lukken. Een kritische terugblik op je leven kan tot verassende conclusies leiden. Wellicht moet je een ander plan maken.
Maak je voornemen concreet en daarmee SMART: specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdgebonden.OK ik ga dat minstens vijf keer per week doen en minimaal 15 minuten.’ Neem vervolgens het besluit wat je gaat doen en zeg dat tegen jezelf terwijl je in een spiegel kijkt. Markeer een mijlpaal, ‘Ik ga dit drie maanden doen.’ Na de drie maanden kan je dan verder gaan, maar de mijlpaal heb je bereikt!
Maak Concrete doelen voor je goede voornemens gezonde leefstijl gewoonten

“Focus on your goal. Don’t look in any direction but ahead”

Stap 2 Zoek steun

Organiseer steun voor je idee. Vertel anderen wat je goede voornemen is. Daardoor wordt het niet alleen tegenover jezelf moeilijker om op te geven, maar ook tegenover de anderen. Zoek medestanders. Samen met anderen zijn voornemens gemakkelijke te realiseren dan alleen. Ga weddenschappen aan. ‘Wedden dat ik tot 1 april gen alcohol drink.’ Eventueel steun op termijn regelen. ‘Als ik het tot 1 april volhoud doe je mee tot 1 juli!’ Je kunt ook steun vinden in een voorbeeld dat je wilt volgen, een persoon die je waardeert, bijvoorbeeld een artiest, een collega of een gezinslid.
zoek steun

Stap 3 Anticipeer op verleidingen

Hou vol en laat je niet afleiden. Neem maatregelen om terugval te voorkomen. Als er een gezellig feestje is waarbij natuurlijk een glas wijn of bier wordt gedronken, zorg er dan voor dat er ook alcoholvrij bier of bubbels is. Houd je resultaat bij: hang een speciale kalender op waarbij je elke dag ‘afkruist’; of een meetlint waarvan je elke dag een centimeter afknipt. Zoek afleiding als het je even te zwaar wordt. Heb geen medelijden met je zelf. Je bent immers weloverwogen en uit overtuiging aan dit traject begonnen! Ga vooral niet mee in de adviezen van zogenaamde vrienden en vriendinnen om maar te stoppen, omdat deze flauwekul nu lange genoeg heeft geduurd.

Stap 4 Vier je succes

vier je successen van je goede voornemens die gezonde leefstijl gewoonten zijn geworden
Geniet van het halen van doelstelling en het daarmee behaalde resultaat. Vier je succes! Kijk verder in hoeverre volgende stappen mogelijk zijn, zonder de steun van een nieuw jaar. Kijk of er nog andere – concrete en kleine – stappen mogelijk zijn waarmee je dichter bij een goed leven kunt komen. Een leven waarin je je goed verhoudt tot jezelf en de ander is een leven waarin je in balans bent. En een leven dat het waard is geleefd te worden!

“Do something today that your future self will thank you for”

Goede voornemens FB
Beeld: zelf samengesteld beeld met foto’s van Unsplash. Tekst geschreven door dr. Peer de Vries, filosoof.

Boeken Lees tip

Meer filosofie
FILOSOFEREN OVER DE WARE LIEFDE

FILOSOFEREN OVER DE WARE LIEFDE

Wat is ware liefde? Welke kenmerken horen bij de liefde? En als we deze kenmerken onder de loep nemen, wat blijft er dan over van de liefde? Door te redeneren ontdekken we met onze zintuigen dat ware liefde daadwerkelijk bestaat!

Lees meer
ZONDER SMAAK GEEN DIALOOG OVER GEZOND ETEN

ZONDER SMAAK GEEN DIALOOG OVER GEZOND ETEN

Gezond eten is goed voor onze mentale en lichamelijke welbevinden. Om gezond te eten is het ontwikkelen van je smaakzintuig heel nuttig. Door je smaakzintuig te trainen zul je smaken bewuster herkennen en beleven. Voor meer leesvoer klik op de blog want hier blijf je uren lang over natafelen.

Lees meer
SENSORISCHE DEPRIVATIE GEMIS AAN PRIKKELS

SENSORISCHE DEPRIVATIE GEMIS AAN PRIKKELS

We begeven ons in een bubbel door Corona waarin onze zintuigen en brein te weinig wordt geprikkeld? Hebben we last van ‘sensor deprivatie’? Of te wel: zintuiglijke drooglegging of perceptuele isolatie? Doorbreek dit met je zintuigen en maak er een spel van. Lees hier in deze blog hoe je dit aanpakt.

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!